Relatiebeheerder

Aalt Vreekamp werkt sinds 1 september 2018 in het team Communicatie en Fondsenwerving. Als relatiebeheerder onderhoudt hij de contacten met gevers en werft hij nieuwe donateurs bij particulieren, bedrijven, stichtingen en vermogensfondsen.

Werkzaamheden

  • Contacten onderhouden en verbinding zoeken met leden en donateurs
  • Werven van nieuwe leden en donateurs
  • Adviseren over periodieke schenkingen en het oprichten van een Fonds op Naam

Achtergrond

Aalt komt van de Rabobank waar hij de afgelopen jaren werkte in de functie van Accountmanager Private Banking. In zijn functie adviseerde hij vermogende klanten. “Voor mij is de overstap naar de goede doelen-wereld een bewuste keuze. Het Nederlands Bijbelgenootschap is een prachtige organisatie, die de Bijbel dicht bij de mensen wil brengen. Daar wil ik graag mijn bijdrage aan leveren, door verbinding te leggen met de donateurs.”

Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft als belangrijkste doelen om de Bijbel te vertalen, de Bijbel beschikbaar stellen en de betrokkenheid bij de Bijbel vergroten. Zowel in Nederland als wereldwijd. Aalt: “Om dat te realiseren is veel geld nodig. Ik ga me volledig inzetten om hiervoor fondsen te werven.”

Contact

Aalt Vreekamp is te bereiken via: of telefoonnummer 06-57383725.