Relatiebeheerder

André Groenewegen werkt sinds 1 september 2019 in het team Communicatie en Fondsenwerving.

Taken

• Contacten onderhouden en verbinding zoeken met mensen die hebben aangegeven aan het NBG te willen nalaten in wat voor vorm dan ook.
• Nieuwe mensen interesseren het werk van het NBG – ook na hun overlijden – via een nalatenschap of anderszins te steunen.
• Adviseren en begeleiden over nalaten in de breedste zin van het woord.

• Op verzoek namens het NBG optreden als executeur testamentair.

Achtergrond

André werkte voorheen bij het Nederlands Dagblad (journalist)  en Christenen voor Israël (hoofd Media & Communicatie). Daarnaast was hij als directeur werkzaam in het basisonderwijs.

‘Ik vind het een eer te mogen werken voor het Nederlands Bijbelgenootschap. Waarom? Uiteindelijk staat of valt alles met het levende woord van God. Om die boodschap dicht bij mensen te mogen brengen, doet er dan ook werkelijk toe. Daarnaast ben ik een relatiemens. De baan als relatiebeheerder past bij mij. Mensen integer de weg wijzen als het om geven gaat, kan pas succesvol zijn, als je ook daadwerkelijk een relatie met hen aangaat.’

Contact

André Groenewegen is te bereiken via: agroenewegen@bijbelgenootschap.nl of via telefoonnummer 06-19979711.