Benoemd in 2010, op voordracht van de vrijwilligers adviesraad
Herbenoemd in 2014

Senior Beleidsmedewerker – Stafbureau College van Bestuur – Quality Assurance, Stenden Hogeschool

Nevenfuncties:

  • Lid Geschillencommissie CNV Onderwijs
  • Lid landelijke klankbordgroep ‘Herformulering Strategie’, Stichting Rusland Kinderhulp
  • Vice-voorzitter bestuur Stifting Nijkleaster (oprichting Fries protestants klooster in Jorwert); tevens Kascommissielid en Lid Werkgroep Nijkleasterlingen-treffen

Wiep Koehoorn: “Voor een pelgrim is naast de bestemming, vooral ook de juiste weg daarnaartoe belangrijk. Dat geldt eveneens voor je hele leven. De Bijbel is ook voor mij elke dag de beste reisgids voor een goede weg naar onze bestemming”.