Bibliothecaris

Anne Jaap van den Berg werkt sinds 1999 bij het NBG.

 

Werkgebied:

  • Beheer NBG-bibliotheek
  • Projectleider website bijbelsdigitaal.nl
  • Hoofdredacteur Met Andere Woorden 
  • Medesamensteller tentoonstelling Thuis in de Bijbel
  • Auteur artikelen over de geschiedenis van bijbelvertalingen in Met Andere Woorden
  • Co-auteur Uitgelezen. Bijbels en prentbijbels uit de vroegmoderne tijd, Heerenveen 2010
  • Auteur hoofdstuk over NBG-vertaling 1951 in: Paul Gillaerts e.a. (red.), De Bijbel in de Lage landen. Elf eeuwen van vertalen, Heerenveen 2015
  • Lid redactie en auteur hoofdstuk over Bijbelse prenten in: Thuis in de Bijbel. Oude meesters, grote verhalen, Zwolle 2014

Achtergrond

Dr. Anne Jaap van den Berg heeft theologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit met als specialisatie kerkgeschiedenis. In zijn doctoraalstudie richtte hij zich op de zestiende en zeventiende eeuw. Hij is in 1991 gepromoveerd op De Nederlandse Christen-Studentenvereniging 1886-1983. Hij heeft onder meer gewerkt bij de Universiteit Utrecht en de Theologische Universiteit van Kampen (PThU). Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis van bijbelvertalingen.

Anne Jaap van den Berg: “Er is geen boek dat zoveel vertaald is als de Bijbel. En elke nieuwe vertaling roept veel reacties op, dat geldt tot op de dag van vandaag. Men is van kindsbeen af opgegroeid met een bijbelvertaling en is gewend aan bepaalde uitdrukkingen. Veel mensen kennen tal van teksten uit het hoofd, hebben er troost uit geput en zijn gehecht geraakt aan teksten die gebruikt zijn bij belangrijke gebeurtenissen als doop, huwelijk en begrafenis. Met een nieuwe vertaling vraagt men zich altijd af: waarom is het nodig? Daarbij spelen emotionele motieven een rol. Maar de taal wijzigt en dat gaat steeds sneller. Elke tijd vraagt om een nieuwe vertaling, zodat de Bijbel goed begrepen blijft. Ik vind de Bijbel een inspirerend boek. Bijbelverhalen zetten je aan tot het net even anders kijken naar dingen in de wereld of gebeurtenissen in je leven.”