Hoofd Bijbelgebruik

Anne-Mareike Schol-Wetter is oudtestamentica. Als hoofd Bijbelgebruik is zij betrokken bij diverse projecten die tot doel hebben de betrokkenheid bij de Bijbel te vergroten, bijvoorbeeld debijbel.nl, de kinderdienstmethode Bijbel Basics en uitgaven zoals Bijbel Dichtbij, de Belle Bijbel en een bundel over bijbelgebruik in Nederland. Ook doet zij onderzoek naar de manieren waarop de Bijbel in de Nederlandse samenleving wordt gelezen en gebruikt.

Werkgebied:

• debijbel.nl
• Kinderproducten
• Nieuwe uitgaven

Anne-Mareike Schol-Wetter heeft in Utrecht theologie gestudeerd met een specialisatie op het gebied van het Oude Testament. Haar expertise ligt vooral bij onderwerpen rondom de Bijbel en identiteit. In 2014 is zij gepromoveerd op de vraagstelling hoe in verschillende teksten van het Oude Testament de relatie tussen God als man en Israël als zijn vrouw wordt verbeeld. Lees de Nederlandse samenvatting of bekijk het boek.

Anne-Mareike Schol-Wetter: ‘Ik zie de Bijbel als een voortgaand gesprek tussen mensen die beschrijven wat zij in hun tijd van God ervaren – of juist niet. Wat me fascineert in deze teksten is de gedrevenheid. Sommige stukken spatten bijna uit elkaar van emotie. Het gaat ergens over! Soms is die emotie gericht tegen de ander, soms ook tegen God. Ik ben juist geboeid door teksten die haaks lijken te staan op wat wij nu geloven over een liefdevolle God en over omgaan met elkaar. Door goed te kijken naar de historische achtergronden, kun je de worsteling achter deze teksten beter begrijpen. En als je naar de Bijbel als geheel kijkt, ontdek je altijd weer stemmen die een tegenwicht bieden voor de ‘moeilijke’ teksten. Geweld of onderdrukking hebben nooit het laatste woord.’

Contact

Anne-Mareike Schol-Wetter is te bereiken via: .