Bijbelwetenschapper

Jaap van Dorp werkt sinds 1991 als oudtestamenticus bij het Nederlands Bijbelgenootschap.

Werkgebied:

• Eindredactie Groot Nieuws Bijbel (Oude Testament, herziene editie met aantekeningen 1996 / 1998)
• Vertaling en vertaalcoördinatie de Nieuwe Bijbelvertaling (2004) en de Bijbel in Gewone Taal (2014)
• Redactie NBV Studiebijbel (2008)
• Redactie van Met Andere Woorden
• Onderzoek op het snijvlak van exegese en vertalen
• Voorlichting over onderwerpen op het terrein van de Bijbel, bijbelvertalen, de Dode Zeerollen, de Statenvertaling, de Nieuwe Bijbelvertaling, Bijbel in Gewone Taal

Achtergrond

Jaap van Dorp studeerde aan de Rijksuniversiteit te Utrecht en promoveerde op het vakgebied van het Oude Testament (2 Koningen 22-23).

Jaap van Dorp: ‘In de Bijbel kun je zien op welke manier God verbonden is met mensen en hoe mensen zich met God verbinden. De Bijbel is een bonte verzameling boeken, geschreven door mensen met ieder een eigen levensgeschiedenis. Ik wil alle aspecten van de oorspronkelijke tekst van de Bijbel begrijpen en de inhoud en boodschap daarvan op een begrijpelijke wijze doorgeven aan nieuwe generaties bijbellezers. Dat is een bijzonder mooi werk, ik doe het met veel plezier.’

Contact

Jaap van Dorp is te bereiken via: .