Benoemd in 2021

Herbenoembaar in 2026

Docent nieuwtestamentisch Grieks aan de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven

Mark Paridaens: “Ik begin mijn dag graag met het lezen van een Bijbelgedeelte. Ik doe dat het liefst in de brontekst omdat ik op die manier gedwongen word goed na te denken over wat er geschreven staat. Door mij zo in Gods Woord te verdiepen wil ik tot een betere kennis komen van Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. Ik kan me dan ook helemaal vinden in de quote van Charles Spurgeon: ‘Niemand ontgroeit ooit de Schrift; het boek verbreedt en verdiept zich met onze jaren’.”