Hoofd Vertalen

Matthijs de Jong werkt sinds 2006 bij het team Vertalen als vertaler en bijbelwetenschapper met focus op het Nieuwe Testament. Sinds begin 2016 is hij hoofd Vertalen.

Werkgebied:

  • Vertaler en coördinator van het Nieuwe Testament van de Bijbel in Gewone Taal
  • Auteur van het boek Hoe vertaal je de Bijbel in Gewone Taal?
  • Redacteur en auteur van Een Bijbel zonder ark. Columns over de Bijbel in Gewone Taal
  • Redacteur en co-auteur van Qumran en de Bijbel. Over ontstaan, ontwikkeling en vertaling van de Bijbel
  • Publicist over de Bijbel in Gewone Taal in Met Andere Woorden, op bijbelingewonetaal.nl en in tal van Nederlandse tijdschriften
  • Publicist over bijbelse onderwerpen (Oude en Nieuwe Testament) rond exegese en vertalen in Met Andere Woorden, en in andere Nederlandse en internationale tijdschriften
  • Spreker en workshopleider over de Bijbel, bijbelvertalen, Bijbel in Gewone Taal, etc.

Achtergrond

Matthijs de Jong heeft theologie gestudeerd in Leiden en Assyriologie in Oxford. Hij is specialist in de teksten van het Oude en Nieuwe Testament. In 2006 promoveerde hij (cum laude) op onderzoek naar Jesaja en nieuw-Assyrische profeten, een onderzoek dat in 2007 werd bekroond met de Erasmus studieprijs. Zijn proefschrift is te lezen op: https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/12302 .

Matthijs de Jong: ‘Ik doe mijn werk met enthousiasme en gedrevenheid. De Bijbel verdient bestudering op het hoogste niveau. Het vertalen en uitleggen van de Bijbel vereist deskundigheid. Het Nederlands Bijbelgenootschap is bij uitstek de plek waar kennis en deskundigheid in dienst staan van een groot publiek. Zo willen we bijdragen aan de blijvende rol van de Bijbel in onze samenleving.’

Contact

Matthijs de Jong is te bereiken via: .