Directeur

Rieuwerd Buitenwerf werkt sinds 2002 bij het NBG. Sinds 2013 is hij algemeen directeur, daarvoor was hij als manager van de afdeling Vertalen & Bijbelgebruik en als nieuwtestamenticus aan het NBG verbonden. Hij heeft leidinggegeven aan het vertaalproject de Bijbel in Gewone Taal.

Achtergrond

Rieuwerd Buitenwerf heeft theologie gestudeerd aan de Universiteit van Leiden met als specialisaties het vroege Jodendom, het Oude Testament en Semitische talen. Daarna is hij bij de vakgroep Nieuwe Testament gepromoveerd op de Sibillijnse orakels.

Rieuwerd Buitenwerf: ‘De Bijbel is voor mij persoonlijk een boek dat je een spiegel voorhoudt: welke keuzes maak je in je leven, wat zou er anders kunnen en moeten? Ook is het een boek van bemoediging en hoop: deze wereld, met alle goede en slechte kanten, is niet het eindpunt. God belooft een nieuwe wereld, een wereld waaraan wij een bijdrage kunnen leveren, maar die uiteindelijk door hem tot stand gebracht wordt. Daar kun je mee verder! En als bijbelwetenschapper vind ik de Bijbel ook een heel interessant boek met allerlei verwijzingen naar de tijd en cultuur waarin het geschreven is.’