Nieuwtestamenticus

Cor Hoogerwerf werkt sinds eind 2017 als nieuwtestamenticus bij het team Vertalen. Hij is daar betrokken bij de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling.

Werkgebied:

  • Revisie NBV

Achtergrond

Cor Hoogerwerf heeft klassieke talen en godgeleerdheid gestudeerd aan de Universiteit Leiden en rondde daar cum laude een master af op het gebied van het Nieuwe Testament en het vroege christendom. Daarna werkte hij aan de Vrije Universiteit Amsterdam om onderzoek te doen naar vroegchristelijke bijbeluitleg, wat zal resulteren in een proefschrift.

Cor Hoogerwerf: ‘De Bijbel is een van de pijlers van onze cultuur en het geloofsboek van de kerk. Daarom is het van groot belang dat deze bijzondere verzameling geschriften zorgvuldig wordt uitgelegd en vertaald. Het is mooi werk om de bedoeling en de zeggingskracht van oude woorden in een oude taal om te zetten in teksten die Nederlanders in de eenentwintigste eeuw goed kunnen begrijpen.’