Manager Financiën

Frank Tijhaar is sinds 1 januari 2018 in dienst als financieel manager bij het Nederlands Bijbelgenootschap.

Werkgebied:

Afdelingsmanager en eindverantwoordelijk voor financiën, data-analyse en HR. Hij is tijdelijk verantwoordelijk voor het klantencontact en logistieke zaken.

Achtergrond

Frank Tijhaar heeft bedrijfseconomie gestudeerd aan de Vrije Universiteit en heeft vervolgens daar ook zijn postdoctorale opleiding als Register Accountant afgerond. Tevens is hij afgestudeerd aan de Hogeschool van Amsterdam in de richting bedrijfsinformatica.

Frank Tijhaar: ‘De Bijbel geeft mij een basis voor mijn leven. De Bijbel heeft mij al in mijn vroege jeugd via de verhalen en voorbeelden getoond hoe te handelen en te leven. Ik hoop een gedeelte van deze levenslessen en de diepere waarden ook te kunnen meegeven aan onze zoon.’