Manager Vertalen & Bijbelgebruik

 

Lydia van der Meer-Boer werkt sinds 2008 bij het NBG en is manager Vertalen & Bijbelgebruik. Ze is tijdelijk verantwoordelijk voor de presentie van het Nederlands Bijbelgenootschap op evenementen.

Werkgebied:

Afdelingsmanager en eindverantwoordelijk voor projecten zoals Bijbel Basics en de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling.

Achtergrond

Lydia van der Meer-Boer heeft theologie gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam met als specialisatie praktische theologie (gemeenteopbouw) en bijvak communicatie. Ze is tevens opgeleid tot predikant (PKN).

Lydia van der Meer-Boer: ‘De Bijbel is een boek vol levenslessen en bijzondere verhalen, die mij helpen om God te leren kennen en om goed te leven. De Bijbel verbindt mensen over kerkmuren heen.’