Neerlandicus

Pieter Waalewijn werkt sinds begin 2017 als neerlandicus bij het team Vertalen. Hij is daar betrokken bij de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling.

Werkgebied:

  • Revisie NBV

Achtergrond:

Pieter Waalewijn heeft Nederlands gestudeerd aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij heeft na zijn studie altijd gewerkt als leraar Nederlands in Alphen aan den Rijn. In 1993 is hij voor het NBG aan de slag gegaan in het vertaalteam van de Nieuwe Bijbelvertaling. Na de publicatie van de NBV in 2004 heeft hij meegewerkt aan de digitale uitgave bijbelencultuur.nl, die de invloed van de Bijbel op de Nederlandse cultuur in kaart brengt. Pieter: ‘De Bijbel heeft door de eeuwen heen, en nog steeds, ontzettend veel betekend voor onze taal, literatuur, beeldende kunst. En nu steeds meer Nederlanders steeds minder van de Bijbel weten, is het essentieel te laten zien hoe ons aller identiteit geworteld is in de Bijbel.’ Sinds enkele jaren is Pieter eindredacteur van Lezenvoordelijst.nl, een website die leerlingen helpt betere lezers te worden.

Pieter Waalewijn: ‘Ik ben opgegroeid in een gezin waarin eindeloos gelezen werd, maar waar de Bijbel zonder meer als het allerbelangrijkste boek gold. Ik heb in dat milieu (thuis, school, kerk) de Bijbel niet alleen leren lezen, maar zelfs leren spellen. Dáár heb ik geleerd bijzonder nauwkeurig te lezen. In mijn werk voor het Bijbelgenootschap, eerst aan de Nieuwe Bijbelvertaling en nu aan de revisie ervan, word ik gedreven door een enorm respect en een grote bewondering voor de Bijbel. Ik hoop dat ons werk eraan mag bijdragen dat de Bijbel mensen bereikt en inspireert.’