Wetenschappelijk medewerker vertaalwetenschap

Drs. Tineke Bol-Drieenhuizen werkt sinds oktober 2003 bij het team Vertalen en Bijbelgebruik als wetenschappelijk medewerker vertaalwetenschap.

 

Werkgebied:

  • Revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling
  • Redactie Met Andere Woorden
  • Beantwoording vragen over bijbelvertalen
  • Presentaties over bijbelvertalen

Achtergrond

Tineke Bol – Drieenhuizen heeft theologie gestudeerd aan de Theologische Universiteit Apeldoorn met als specialisatie Oude Testament. Daarnaast heeft zij zich aan de Vrije Universiteit gespecialiseerd in bijbelvertalen. Zij is afgestudeerd met een scriptie, getiteld: ‘Jona tussen theologie en bijbelvertalen; een onderzoek naar de verhouding tussen bijbelwetenschap en bijbelvertaalmethoden, toegespitst op het aspect van concordantie in de Nieuwe Bijbelvertaling op Jona’.

Bij het Nederlands Bijbelgenootschap heeft Tineke meegewerkt aan de vertaling van de Bijbel in Gewone Taal.

Tineke Bol – Drieenhuizen: “De Bijbel is van jongs af aan een onmisbaar onderdeel van mijn leven en geloof. Mij raakt het meest Gods heiligheid én liefde. Die liefde kun je zien ín de Bijbel, maar ook doordat God het mogelijk maakt dat mensen van nu de Bijbel in hun eigen taal kunnen lezen en horen.”