Benoemd in 2017
Benoemd tot voorzitter in 2018

Predikant van de Protestantse Gemeente ‘De Ontmoeting’ te Noord-Beveland

Nevenfuncties:

  • Bestuurslid van de Wereldraad van Kerken
  • Bestuurslid van de Stichting ter bevordering van de Christelijke Pers
  • Docent Ecclesiologie aan de Cursus Theologische Vorming te Goes
  • Lid van het OJCM (landelijk overleg joden, christenen, moslims)

Karin van den Broeke: “De Bijbel is voor mij het boek waarin ik het hoopvolle en kritische perspectief tegenkom van God die met mensen onderweg is naar het land waar het goed is voor ieder. De rauwe werkelijkheid is in de Bijbel volop in beeld, maar het laatste woord is niet aan het kwaad. Dat Woord draagt mijn leven.”