Benoemd in 2016
Herbenoembaar in 2021

Rentmeester en jurist

Tjalling van Eysinga: ‘De Bijbel is voor mij de dagelijkse leidraad in het leven.’