Bijbelwetenschapper

Mirjam van der Vorm - Croughs werkt sinds 2010 bij het team Vertalen en Bijbelgebruik als Oud Testamenticus.

 

Werkgebied:

  • Vertaler voor de Bijbel in Gewone Taal
  • Auteur voor de Samenleesbijbel
  • Editor voor Biblia Hebraica Quinta
  • Publicist debijbel.nl
  • Vertaler revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling
  • Auteur voor Met Andere Woorden
  • Voorlichting over onderwerpen op het terrein van de Bijbel en bijbelvertalen

Achtergrond

Dr. Mirjam van der Vorm – Croughs heeft Semitische talen & culturen en Godgeleerdheid gestudeerd aan de Universiteit van Leiden, met als specialisaties Bijbels Hebreeuws en Oude Testament. Ze is gepromoveerd op het gebied van de Griekse vertaling van het Oude Testament. Lees haar proefschrift online: https://openaccess.leidenuniv.nl/handle/1887/16135 .

Mirjam van der Vorm – Croughs: “De Bijbel heeft voor mij veel dimensies. Het is aan de ene kant een boek dat heel interessant en waardevol is om te bestuderen vanuit een historisch en wetenschappelijk perspectief. Daarnaast is het een boek dat rijk is aan prachtige literaire teksten. Ik kan ervan genieten om zulke teksten te lezen. Maar wat de Bijbel voor mij vooral bijzonder maakt, is dat hij al eeuwenlang van grote waarde is voor mensen om richting te geven aan hun geloof. Dat is voor mij de belangrijkste drijfveer om me in de Bijbel te verdiepen.”