Benoemd in 2016
Herbenoembaar in 2021

Emeritus hoogleraar en emeritus predikant

Rudy Van Moere is afkomstig uit Vlaanderen.

Nevenfuncties:

  • Gasthoogleraar aan een Franse faculteit voor theologie (Collonges-sous Salève)
  • Gastdocent aan het Moluks Theologisch Seminarie (Houten)
  • Lid Publicatiecommissie van het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten (Huis ter Heide, Nl); docent voor bijbelseminars en cursussen voor (leken)voorgangers

Rudy Van Moere: “De Bijbel? Een grandioos boek van toen als een wegwijzer voor nu. Zorgvuldig intertekstueel lezen van alle bijbelboeken – samen met adequate historische informatie over hun joodse e.a. achtergrond – helpen een onderscheid te maken tussen wat er niet staat en wat er wel staat. Het gezonde verstand helpt dan verder bij het zinvol actualiseren ervan.”