Benoemd in 2021

Herbenoembaar in 2026  

Interrim management instituten & charitas

Rian Vens: “Als kind was ik al gefascineerd door de Bijbel die we thuis hadden, met plaatjes en inspirerende verhalen. Voor mij is de toegankelijkheid en beschikbaarheid voor iedereen een groot goed. Het biedt rust en bezinning.”