Benoemd in 2015
Herbenoembaar in 2020

Hoogleraar Oude Testament aan de Faculteit der Godgeleerdheid van de Vrije Universiteit te Amsterdam 

Nevenfunctie:

  • Directeur van het Eep Talstra Centre for Bible and Computer
  • Oudste in in de Volle Evangelie Gemeente Rijswijk

Wido van Peursen: “Het ene moment houd ik mij bezig met taalkundige patronen in de Bijbel, vertaalproblemen of verschillen tussen manuscripten; het andere moment met de vraag hoe de Bijbel ons houvast kan bieden en ons richting kan geven om ons leven en samenleven coram deo vorm te geven. Nee, ik zal nooit uitgekeken raken op de Bijbel.”