Heb je de Alef van december gelezen? Hier vind je de link naar het filmpje over Chanoeka en de antwoorden van de quiz.

Alef neemt je mee naar … Chanoeka (bladzijde 12-13)

Wil je weten hoe kinderen nu Chanoeka vieren?
Bekijk dan dit filmpje!

Quiz (bladzijde 14-15)
Gaat er al een lampje branden?!

Dit zijn de bijbelteksten die je nodig hebt voor de quiz:

Jesaja 60:19
Jeruzalem, de Heer zal je voor altijd licht geven. Overdag heb je de zon niet meer nodig, ’s nachts ben je niet meer afhankelijk van het licht van de maan.

Psalm 119:105
Uw woorden zijn voor mij als een lamp in het donker,
als een licht in mijn leven.

Exodus 13:21
De Heer ging voor de Israëlieten uit, overdag in een grote wolk en ’s nachts in een vuur. Zo wees hij hun de weg. Daardoor konden ze dag en nacht verdergaan.

Lucas 1:78
Omdat God zo veel van ons houdt,
zal hij het hemelse licht naar ons sturen.

Job 24:16
Dieven stelen als het donker is.
Overdag verstoppen ze zich,
want ze houden niet van het licht.

Openbaring 22:5
Er zal geen nacht meer zijn. De dienaren van God zullen het licht van een lamp of van de zon niet meer nodig hebben. Want God, de Heer, zal hun licht zijn. Ze zullen samen met God voor altijd en eeuwig regeren.

Marcus 4:21
Jezus zei tegen de mensen: ‘Niemand zet een brandende lamp onder een emmer of onder een bed. Je zet een lamp juist hoog, zodat je het licht goed ziet.

Genesis 1:3
Toen zei God: ‘Er moet licht komen.’ En er kwam licht.

Leviticus 24:2-4
In de heilige tent, voor het gordijn dat voor de heilige kist hangt, staat de gouden kandelaar. Aäron moet ervoor zorgen dat de lampen op de kandelaar altijd blijven branden. Daarom moeten de Israëlieten ervoor zorgen dat er altijd zuivere olijfolie in de heilige tent is. Dan kan het licht de hele nacht voor mij blijven branden.
Die regel geldt voor altijd. Ook jullie nakomelingen moeten zich eraan houden.

Genesis 15:5
Toen nam de Heer Abram mee naar buiten. ‘Kijk eens naar de hemel,’ zei de Heer. ‘Tel de sterren eens, als je dat kunt. Zo veel nakomelingen zul je krijgen.’

Lucas 2:9
Opeens stond er een engel tussen de herders, en het licht van God straalde om hen heen.

2 Kronieken 4:21
Ook liet hij versieringen maken in de vorm van bloemen. En olielampen, en tangen om het licht te doven, allemaal van het zuiverste goud.

Handelingen 22:6
Maar luister wat er gebeurde. Ik was op weg naar Damascus. Het was bijna twaalf uur ’s middags en ik was vlak bij de stad. Toen straalde er plotseling een fel licht uit de hemel om me heen.

Volgende keer in Alef

De volgende Alef verschijnt begin februari.

In de volgende Alef lees je een verhaal over Salome die op een boot in een storm terechtkomt. En je kunt een quiz doen over Petrus, één van de leerlingen van Jezus! Je moet wel even geduld hebben, want Alef heeft een maandje vakantie 😊.

Bekijk eerdere nummers van Alef