Nieuws

‘Als vrijwilliger van het NBG wil ik jongeren bereiken’

Sabrina Griffith (44) was een spijbelaar en werd ongepland moeder op haar twintigste. Twee jaar geleden werd ze vrijwilliger bij het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) met maar één doel: jongeren bereiken.

‘God is een God van processen. En ik ben niet de geduldigste.‘ Dat is misschien wel de belangrijkste levensles die de Amsterdamse Sabrina geleerd heeft. Ze zei meteen ‘ja’ toen bij haar in de kerk gevraagd werd wie vrijwilliger wilde worden bij het NBG. Waarom?

Sabrina: ‘Omdat het in de Bijbel gaat om het woord van God, dat kracht heeft. O nee, dat heb ik niet altijd geloofd. Ik ging als kind wel met mijn oma mee naar de kerk, maar dat vond ik heel saai. Ik begon pas te praten met God toen spijbelen me in de problemen bracht. Ook al verwachtte ik er niks van, toch vroeg ik God om hulp: om verlossing van mijn lastige schooldirecteur en mijn lastige moeder. Bidden gaf me rust. Ik weet niet hoe, maar op een gegeven moment kwam de motivatie voor school weer terug. Prompt stopte ik met bidden. Probleem opgelost, ik was klaar met God.’

Zwanger

‘Ik begon pas weer te bidden toen ik op mijn twintigste een vriend had en onverwacht zwanger bleek. Ik dacht: “O Heer help, hoe moet dit? Ik ben zelf nog een kind, maar ik wil niet dat mijn kind door mijn moeder wordt opgevoed.” Ik kon alleen maar een goede moeder zijn als ik een basis had. En ik wist dat ik die basis alleen bij God kon vinden. Gelukkig heb ik die kracht en wijsheid ook gekregen.’

Loslaten

Sabrina ging de Bijbel lezen door de liederen die ze bij haar thuis zongen, bijvoorbeeld Create in me a clean heart. ‘Ik was benieuwd waar dat vandaan kwam en kwam toen uit bij Psalm 51, bij David en Batseba. Gaandeweg ontdekte ik dat de Bijbel mij een direct antwoord geeft op situaties in mijn leven. Als ik iets van God nodig heb, bid ik ervoor. Vaak geeft een bijbeltekst dan de bevestiging welke kant ik op moet. Een tekst die me diep raakt is: “Wees stil en weet dat ik God ben” (Psalm 46:11 NBG-1951). Deze tekst leerde mij – met mijn vechtende, ongeduldige karakter – los te laten. Niet alles moet gaan zoals ik wil. Hij is God en alles wat Hij doet, werkt in mijn voordeel.’

Dans & Toneel

‘Onze Surinaamse Volle Evangeliegemeente heeft gedanst bij de Bijbelquiz in Purmerend. Dat was liturgisch dansen, om een lied uit te beelden. Heel iets anders dan wat er in een disco gebeurt. De bezoekers genoten ervan.’

‘Als vrijwilliger van het NBG wil ik daar graag meer werk van maken. Jongeren zijn enorm creatief, kijk maar naar festivals en op YouTube. Maar veel christelijke jongeren vinden de kerk saai en haken af. Wat zou het mooi zijn om jongerenteams uit verschillende kerken bij elkaar te brengen met als doel: manieren ontwikkelen om met dans en toneel jongeren met de Bijbel te bereiken.’

Meld je aan als vrijwilliger

Tekst: Peter Siebe
Foto: Sandra Haverman