Bibliotheek

Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft een eigen bijbelbibliotheek met een vrijwel complete collectie van bijbels die sinds de boekdrukkunst verschenen zijn in Nederland. In totaal bestaat de collectie uit ruim 12.000 boeken.

 

Vrijwel alle Nederlandse gedrukte bijbeluitgaven vanaf 1477, toen de Delftse Bijbel verscheen, zijn aanwezig in de bibliotheek van het NBG. Daarnaast is er ook een grote collectie met boeken over bijbelvertalen, bijbelvertalingen en bijbelvertalers. Ook zijn er in onze bibliotheek boeken over de geschiedenis van het NBG en alle jaarverslagen.

Wetenschappelijk doel

De bibliotheek is in de eerste plaats bedoeld als wetenschappelijke ondersteuning van de medewerkers van het NBG. De bibliothecaris doet onderzoek naar en verstrekt inlichtingen over de geschiedenis van bijbelvertalen en van bijbelvertalingen en geeft rondleidingen. Bij de bibliotheek kun je, na afspraak, ook terecht voor informatie over de geschiedenis van bijbelvertalingen en die van het bijbelgenootschap. Tevens is de bibliotheek toegankelijk voor onderzoekers, studenten en belangstellenden.

Nieuwe aankopen

De bibliotheek van het NBG wil zijn boeken- en bijbelcollectie up-to-date houden en aanvullen met interessante uitgaven. Met beperkte middelen lukt het soms toch om uitgaven van grote historische waarde aan te schaffen, zoals:

  • Een Nieuwe Testament uit 1525, gedrukt in Antwerpen door Hans van Ruremunde
  • Een Nieuwe Testament uit 1558, gedrukt in Antwerpen door Symon de Cock
  • Een Nieuwe Testament uit 1563, gedrukt in Emden door Gilles van Erven
  • En het Liber Genesis uit 1612, een prentbijbel van Crispijn de Passe, gedrukt in Arnhem door J. Jansonius

Bezoek de bibliotheek

De bibliotheek is toegankelijk voor onderzoekers en studenten. Zij kunnen een afspraak maken met bibliothecaris dr. Anne Jaap van den Berg, avdberg@bijbelgenootschap.nl. De collectie oude boeken tot 1800 is (en wordt nog) verwerkt in de Short Title Catalogue (STCN) van de Koninklijke Bibliotheek.