Nieuws


Bijbelgenootschap in coronatijd – 3
Bijbelgenootschap van Moldavië helpt gezinnen in quarantaine

Het werk van de 151 bijbelgenootschappen gaat door, ook nu het coronavirus rondgaat over de wereld. Het Bijbelgenootschap van Moldavië (MBG) deed mee aan een hulpprogramma voor een dorp in isolement. MBG-directeur Anatoly Kirillov vertelt hoe dat ging en wat wel en niet mogelijk is in zijn land.

Half mei stond de teller van het aantal geregistreerde corona-patiënten in Moldavië op zesduizend, van wie er tweehonderd overleden. ‘Daarmee is Moldavië een van de zwaarst getroffen Oost-Europese landen’, zegt Anatoly Kirillov. ‘Omdat onze gezondheidszorg op een lager peil staat dan in West-Europa, is onze situatie extreem moeilijk. Op 11 maart werd de noodtoestand afgekondigd en ging het hele land op slot tot 4 mei. Daardoor kwamen onze activiteiten twee maanden vrijwel stil te liggen.’
Moldavië is het armste land van Europa. Veel Moldaviërs zijn weggetrokken naar het buitenland om een beter bestaan op te bouwen. Met als gevolg dat veel kinderen in armoede achterblijven bij hun grootouders. Het MBG wil er zijn voor de achterblijvers, ook de allerarmsten.

Hulpprogramma

Eind maart – terwijl het land op slot zat – deed het MBG mee met een hulpactie voor een dorp waar driehonderd gezinnen compleet in isolement leefden.
Kirillov: ‘We gaven deze arme gezinnen een voedselpakket en een passende bijbel (zie foto). Moldavië is tweetalig: Russisch en Roemeens. Russische (kinder)bijbels haalden we uit Rusland. De bijbels in het Roemeens, in Cyrillisch schrift, waren in ons eigen land gedrukt.’

Heropening en Bijbelbus

Sinds 4 mei is het MBG-kantoor weer open, maar er komen bijna geen bezoekers, er wordt vrijwel niets verkocht, en christelijke conferenties waar het MBG met een stand zou staan, zijn afgelast.
De Bijbelbus, die mede dankzij steun van NBG-leden en donateurs was aangeschaft, stond noodgedwongen stil. Kirillov: ‘We hadden net met diverse partners afgesproken om samen de bus te gebruiken voor het verspreiden van bijbels, toen de quarantaine inging. We doen er alles aan om de Bijbelbus binnenkort weer te laten rijden om op aanvraag bijbels te leveren.’

Kinderboekjes en webshop

Vorig jaar steunde het NBG een project van het Moldavisch Bijbelgenootschap voor de verspreiding van bijbelboekjes onder kinderen. Het betrof het kerstverhaal en het paasverhaal met tekeningen uit de bekende Prentenbijbel van Marijke ten Cate. ‘De kerstboekjes werden in de afgelopen winter verspreid’, vertelt Kirillov. ‘Op de foto zie je kinderen uit het dorpje Sofia die het boekje kregen met daarbij een cadeautje van de kerk. De paasboekjes zouden in maart en april worden verspreid. Dat is door de coronamaatregelen niet gelukt, maar we pakken de draad weer op zodra het kan.’

Kirillov en zijn staf doen hun uiterste best om door te gaan met het werk. ‘We bedenken nieuwe manieren om de mensen te bereiken. Zo hebben we een nieuwe website geopend, www.biblia.md. Daar kunnen mensen een kijkje nemen in onze boekwinkel en bijbels en ander materiaal bestellen. We bidden God om hulp om deze crisis te boven te komen.’

Geef voor bijbels voor Moldavië

 

Volgende week deel 4 in deze serie: Honduras.
Lees ook de andere delen in deze serie: Guatemala en Suriname.