Nieuws


Bijbelgenootschap in coronatijd
Bijbelgenootschap van Honduras blijft gezinnen helpen

Het werk van de 151 bijbelgenootschappen gaat door, ook nu het coronavirus rondgaat over de wereld. Het Hondurees Bijbelgenootschap (HBG) blijft zich inzetten voor de jongste generatie. Met steun van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG). HBG-directeur Jorge Gomez vertelt.

Paul Doth, coördinator buitenland van het NBG, met politiebegeleiding in Honduras (zomer 2019).

In Honduras werd – net als buurland Guatemala – half maart de noodtoestand uitgeroepen en ging het land op slot. ‘Per 4 juni waren er 5880 coronabesmettingen in het land; van deze patiënten overleden er 234. In Cortés, de zwaarst getroffen provincie, gold een tijdlang een avondklok. In de rest van het land is transport van goederen maar eens per twee weken toegestaan’, aldus Gomez.
De VN rapporteerden eind mei dat criminele bendes de noodtoestand aangrijpen om hun greep op wijken en buurten te versterken. Honduras is het land met de hoogste criminaliteitscijfers ter wereld.

Digitale bijbelcursus

‘We kunnen sinds 16 maart alleen maar thuis werken. Verspreiding van bijbels en gerelateerd materiaal via verkoop en via projecten is onmogelijk. We moesten noodgedwongen enkele personeelsleden ontslaan. Vanaf 8 juni is er iets meer bewegingsvrijheid. Eind juni mag naar verwachting ons kantoor weer open,’ vervolgt Gomez. ‘We starten binnen enkele weken met een online bijbelstudiecursus voor groepen cursisten, via Zoom en Google Meet. De lessen gaan over onder meer de evangeliën en brieven van Paulus en Jacobus. Intussen gaan we door met digitale bijbelverspreiding’.

Fatima Romero, een van de vrijwilligers die met gezinnen uit de Spaanse Samenleesbijbel leest.

Samenleesbijbels voor gezinnen

Het NBG heeft een jaar geleden steun gevraagd aan zijn leden en donateurs voor een Spaanse vertaling van de Samenleesbijbel 100 stappen. Deze heet in het Spaans: Biblia Familiar 100 pasos. Deze Spaanse Samenleesbijbels worden verspreid via duizenden kerkelijke vrijwilligers die gezinnen bezoeken. Doel van dit project is om kinderen in dit onveilige land van jongs af aan bij te brengen dat meedoen aan geweld en misdaad niet normaal is. Jorge Gomez: ‘Van de eerste zending van 10.000 bijbels hebben we vlak vóór de corona-uitbraak circa 3500 verspreid onder pastores en kaderleden van de Rooms-Katholieke kerk en de Evangelische kerken. Via hen zouden die bijbels – dat was het plan – tijdens een feestelijke bijeenkomst aan de gezinnen worden uitgereikt, in april. Maar vanwege de coronamaatregelen ging dat niet door. Zodra er meer mag, gaan we dit alsnog doen. Het project loopt dus uit, maar we verwachten dat we de achterstand later dit jaar inlopen. En verder wachten we op de volgende zending bijbels uit Nederland.’ Die zending bestaat uit nog 10.000 exemplaren van de Biblia Familiar 100 pasos. Het NBG laat ze dit jaar drukken en ze komen, als alles volgens plan verloopt, begin 2021 in Honduras aan.

Helpt u met een gift mee bijbels te verspreiden onder gezinnen in Honduras?

Volgende week deel 5 in deze serie: Thailand.
Lees ook de andere delen in deze serie: Moldavië, Guatemala en Suriname.