Nieuws

Bijbelzondag 2020: geef de Bijbel door

Dit jaar valt Bijbelzondag op 25 oktober. In elke kerk staat elke zondag de Bijbel centraal, maar op Bijbelzondag vieren we dat we de Bijbel in onze eigen taal hebben en er in alle vrijheid uit kunnen lezen. En we staan stil bij mensen voor wie dat niet vanzelf spreekt.  

Het Nederlands Bijbelgenootschap brengt de Bijbel dichtbij – op allerlei manieren. In binnen- en buitenland, via allerlei wegen en projecten, voor alle leeftijden.

Bijbelwerk wereldwijd

Wist u dat we in Nederland werken aan de gratis kinderdienstmethode Bijbel Basics? Daarmee krijgen de kinderen in de kerk 200 essentiële bijbelverhalen twee keer mee: in de onderbouw en in de bovenbouw. Bijbel Basics legt zo een brede basis van bijbelkennis, wat helpt om kinderen vertrouwd te maken met de Bijbel. Bijbel Basics doet recht aan het kind én aan de rijke verscheidenheid van de Bijbel. En we vertalen de methode, zodat die ook in Ghana en andere Engelstalige landen gebruikt kan worden.
Komend jaar ronden we de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling af. Ook houden we de Bijbel beschikbaar op internet en via onze gratis app Mijn Bijbel, met actuele blogs en leesplannen.
We ondersteunen wereldwijd tientallen vertaalprojecten, onder meer voor christenen uit etnische minderheden in Zuid-China. En we delen in Suriname bijbels uit aan kwetsbare jongeren.
Dit wereldwijde werk kunnen we alleen doen met steun van leden, donateurs en kerken. Graag willen we ook u uitnodigen om mee te helpen. Steun ons werk met een collecte. Geef de Bijbel door!

Film, collecte en Bijbelquiz

Dit jaar gaat de eredienst in de meeste kerken anders dan anders. Wellicht komt u op 25 oktober met een (kleine) groep samen in de kerk. Of u viert de dienst thuis via internet. Maar wat u ook doet, we vragen u om deze zondag te collecteren voor ons werk.
Er is een filmpje in de maak waarin NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf toelicht wat we doen met giften en collectes. Dat zal rond 1 oktober gereed zijn. Op deze datum zal ook de nieuwe NBG-Bijbelquiz gereed zijn.

Meer weten?

Wilt u meedoen met Bijbelzondag, collecteren voor het bijbelwerk, de NBG-Bijbelquiz aanvragen, of meer informatie? Kijk dan op www.bijbelgenootschap.nl/bijbelzondag.