Christenen van het Dan-volk in Ivoorkust kijken uit naar de vertaling van het Oude Testament. Zeker nu de vertaling van het Nieuwe Testament zo intensief wordt gelezen! Ook bestaat de wens om delen van het Nieuwe Testament te herzien.

Frans is de officiële taal in Ivoorkust, maar Dan is voor ruim één miljoen mensen de taal van het hart. In de bergen spreken mensen het dagelijks met elkaar, en ook hun kerkdiensten zijn in het Dan.

Bijbellezen geeft nieuwe hoop

Voor de christelijke Dan-sprekers is de Bijbel erg belangrijk. Het leven is best zwaar: ruim veertig procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Veel Dan-sprekers zijn eenvoudige boeren, die fysiek flink moeten werken om hun gezinnen te kunnen onderhouden. Bijbellezen geeft mensen nieuwe hoop, en draagt bij aan de vrede in het land.

Vertaalwerk in het Dan

Het aantal christenen dat de Bijbel wil lezen groeit onder de Dan-sprekers. Het Nieuwe Testament is gereed en de vertalers werken hard aan het Oude Testament. Het bijbelgenootschap verwacht dit najaar een bijbeluitgave met Ruth te kunnen laten drukken en verspreiden. En als alles volgens planning gaat, is de gehele Bijbel vertaald in 2020.

Onlangs hebben we een bijeenkomst gehad met de reviewers, die meelezen met de vertaling. We hebben hun de hoofdstukken 1 t/m 11 van het bijbelboek Rechters voorgelegd. Ze reageerden hier positief op. Daar zijn we heel dankbaar voor!Exegeet en voorganger Joseph Oulai