10.000 Nederlandse middelbare scholieren en hun godsdienstdocenten gebruikten dit schooljaar debijbel.nl. Dankzij uw steun kon het NBG voor hen content ontsluiten die normaal gesproken alleen bij een plus-account beschikbaar is.

Debijbel.nl is het online bijbelplatform van het NBG. Door een speciale versie van het bijbelplatform te koppelen aan hun digitale schoolomgeving, konden de scholieren dit gemakkelijk gebruiken. Zo hadden ze toegang tot meerdere bijbelvertalingen en allerlei achtergrondinformatie bij de teksten. Dit was voor de scholieren een waardevolle aanvulling op hun godsdienstlessen.

We gebruiken debijbel.nl nu in alle lessen. Om bijbelteksten te lezen, vertalingen te vergelijken én om achtergrondinformatie op te zoeken. Bijvoorbeeld van alle profeten en koningen in de afgelopen periode. Deze informatie staat in begrijpelijke taal en is erg compleet.reactie van een docent

Over debijbel.nl

Met debijbel.nl wil het NBG de Bijbel online beschikbaar stellen. Zo kunt u altijd en overal de Bijbel lezen op uw telefoon, tablet of computer. Zonder inlog leest u direct de Bijbel in Gewone Taal en de Nieuwe Bijbelvertaling. Leden en donateurs van het NBG krijgen bovendien toegang tot een schat aan achtergrondinformatie. Klik hier voor meer informatie.

Indien er meer giften binnenkomen dan nodig, gaat uw gift naar een vergelijkbaar project.