Veel mensen in Mozambique kunnen niet lezen of schrijven. Meedoen in de kerk of met een bijbelgroep is dan heel lastig. Daarom wil het NBG met uw steun dit jaar 500 audiobijbels verspreiden in Mozambique.

Mozambique is een van de armste landen van de wereld. Economisch doet het land het gelukkig steeds een beetje beter. Maar het zal nog lang duren voor iedereen daarvan kan profiteren. Het aantal mensen dat kan lezen en schrijven is de afgelopen jaren wel toegenomen. Toch is nog steeds 40% van de Mozambikanen analfabeet.

Meedoen in de kerk

Niet kunnen lezen maakt ook dat mensen niet mee kunnen lezen in de Bijbel tijdens kerkdiensten of in hun bijbelgroep. Een audiobijbel maakt dat veel meer mensen toegang hebben tot het woord van God. Daarom wil het NBG het luisterbijbelprogramma van het Mozambikaans Bijbelgenootschap ondersteunen met 500 audiobijbels. Dit programma wordt in kerken gebruikt, maar ook op plekken waar luistergroepen geformeerd kunnen worden, zoals gevangenissen, ziekenhuizen en weeshuizen.

Elke donderdag leid ik de speciale luistergroep voor vrouwen in onze kerk. Dat was altijd een uitdaging. Veel vrouwen hier kunnen namelijk niet lezen of schrijven. Dankzij de audiobijbel kunnen we nu samen naar de bijbelteksten luisteren en erover praten. En steeds meer vrouwen willen nu meedoen. Hiervoor zijn we ontzettend dankbaar!Maria Gabriel Jose (40)