Dankzij uw bijdrage wordt in Suriname gewerkt aan de vertaling van het Oude Testament in het Sarnami Hindi. Sprekers van deze taal hebben het Surinaams Bijbelgenootschap zelf benaderd met het verzoek om met het vertaalwerk aan de slag te gaan. Ze kijken er echt naar uit om straks de volledige Bijbel in hun eigen taal te kunnen lezen.

In Suriname is het Nederland de officiële taal, en ook de taal die kinderen op school leren. Maar thuis en binnen hun eigen gemeenschap gebruiken zowel jonge als oude mensen liever hun eigen taal, het Sarnami Hindi. Dit is voor hen de taal waarin ze zich het beste kunnen uitdrukken. Ook houden verschillende kerken hun diensten in Sarnami Hindi.

Verzoek

De sprekers van het Sarnami Hindi vormen de grootste etnische groep in Suriname. Naar schatting bestaat deze groep uit zo’n 150.000 mensen. Ze wonen verspreid door het hele land. Ook zijn er sprekers van deze taal te vinden in Guyana, Nederland en Frans-Guyana.

Het Nieuwe Testament is al langere tijd beschikbaar in het Sarnami Hindi. Maar in 2018 kreeg het Surinaams Bijbelgenootschap het verzoek om toch ook snel aan de slag te gaan met het vertalen van het Oude Testament. De Sarnami Hindi-gemeenschap kijkt ernaar uit om straks de volledige Bijbel in hun eigen taal te kunnen lezen.

Eerste bijbelboeken

Eind 2019 kon het vertaalwerk van start gaan. De eerste bijbelboeken waar de vertalers aan werken, zijn Genesis, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, Ester, Spreuken, Obadja en Jona. De verwachting is dat het Oude Testament klaar is in 2026. Hartelijk dank voor uw bijdrage hieraan!

Indien er meer giften binnenkomen dan nodig, gaat uw gift naar een vergelijkbaar project.