Het NBG werkt aan de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004. Mede dankzij uw steun zijn de vertalers inmiddels op driekwart van het project. Volgens de planning wordt het inhoudelijke werk in 2020 afgerond, waarna de gereviseerde bijbelvertaling in 2021 gepubliceerd zal worden.

Sinds het verschijnen van de NBV heeft het NBG van talloze lezers, waaronder ook veel theologen en predikanten, reacties en suggesties ontvangen. Die worden nu meegewogen en benut om de NBV aan te scherpen. De betrokkenheid van zoveel mensen maakt dit project heel bijzonder.

Alle input worden nauwkeurig getoetst, niets wordt zomaar overgenomen. De vertalers van het Bijbelgenootschap werken heel secuur vanuit de brontekst en nemen de bijbelboeken vers voor vers door. Zo zorgen ze ervoor dat de revisie past bij de NBV én dat de kwaliteit van deze bijbelvertaling verder wordt versterkt.

Ik ben enthousiast over wat ik tot nu toe gelezen heb! De NBV wordt er beter van. Ds. Marc ten Brink

Bijzondere kwesties

Inmiddels zijn de vertalers op driekwart van het project. Ze werken nu nog aan onder meer de boeken Deuteronomium, 1 en 2 Koningen, Ezechiël, Romeinen en Openbaring. Een bijzondere kwestie die daarbij voorligt, is de vraag of het woord ‘huidvraat’ terugkomt in de gereviseerde NBV, of dat er een beter vertaalvoorstel is.

In de afgelopen maanden heeft een aantal theologen een paar proefteksten uit de revisie meegelezen. De reacties zijn heel positief. Zo liet ds. Marc ten Brink weten: ‘Ik ben enthousiast over wat ik tot nu toe gelezen heb! De NBV wordt er beter van.’

Indien er meer giften binnenkomen dan nodig, gaat uw gift naar een vergelijkbaar project.