In de armste regio's van Kenia kunnen veel ouders geen bijbel voor hun kind betalen. Terwijl ze deze wel nodig hebben op school. Dankzij de steun van leden van de BpMC krijgen dit jaar 7.000 kinderen hun eigen bijbel.

Een school met driehonderd leerlingen, die één bijbel moeten delen tijdens de gezamenlijke godsdienstles. In Kenia is het geen uitzondering. Dat maakt het voor deze kinderen erg lastig om de lessen te volgen en te leren over Gods woord. Een eigen bijbel is echter onbereikbaar. Voor ouders is het al lastig genoeg het schoolgeld te betalen, laat staan dat ze een bijbel kunnen betalen.

Veel armoede

Een van deze armste regio’s in Kenia is het gebied van de Masai. Dit van oorsprong nomadische volk leeft van de veeteelt. Door de ernstige droogte van de afgelopen jaren is hun leven nog een stuk zwaarder geworden. Het vee blijft nauwelijks in leven en gezinnen kunnen slechts met moeite rondkomen.

Docent Nelius werkt op een school waar veel Masai-kinderen naartoe gaan en ziet hun problemen dagelijks: ‘Het leven hier kan zwaar zijn. Er is veel armoede. Sommige kinderen krijgen thuis amper te eten. Een bijbel is voor hen echt te duur.’

7.000 bijbels

Vorig jaar konden dankzij steun van leden en donateurs van het NBG 10.000 bijbels uitgedeeld worden aan kinderen in de allerarmste gebieden in Kenia. Dankzij uw bijdrage aan de BpMC kunnen dit jaar nogmaals 7.000 bijbels uitgedeeld worden. Zodat deze kinderen meer kunnen leren uit de Bijbel; op school tijdens de godsdienstles en thuis met hun familie. Want een eigen bijbel mag natuurlijk mee naar huis.

Een eigen bijbel is heel speciaal voor de kinderen. Daarmee wordt het geloof echt iets van henzelf.docent Nelius

Indien er meer giften binnenkomen dan nodig, gaat uw gift naar een vergelijkbaar project.