Voor veel christenen in Laos is het bezitten van een bijbel een luxe die buiten hun bereik ligt. Dankzij uw steun verspreidt het Bijbelgenootschap van Laos bijbels onder mensen die hier zelf geen geld voor hebben. Zodat ook zij thuis zelf in de Bijbel kunnen lezen.
Het verlangen naar een eigen bijbel is groot onder de christenen in Laosmedewerker van het bijbelgenootschap

In Laos, een land dat in Zuidoost-Azië tussen Vietnam en Thailand inligt, groeit het christendom gestaag. Het land behoort tot de armere van deze wereld, 22% van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Het grootste deel van de inwoners woont op het platteland en voorziet als boer in het eigen levensonderhoud. Een eigen bijbel kopen betekent in zo’n situatie dat er eerst vele maanden geld gespaard moet worden; geld dat eigenlijk onmisbaar is voor de dagelijkse dingen.

Benadeelde positie

Ook voor minderheidsgroepen geldt dat zij het over het algemeen niet breed hebben. Vaak komt dat mede door hun benadeelde positie in Laos. De overheid heeft onder het mom van ‘ontwikkeling’ hele families het land afgenomen dat al eeuwen in hun bezit was. Zonder dat ze ook maar iets van compensatie voor ontvingen, en vaak onder slechtere omstandigheden dan waaruit ze kwamen, moesten zij op een andere plek een nieuw bestaan opbouwen.

Door de coronacrisis zijn veel mensen er economisch nog verder op achteruit gegaan. Daarbij is Laos een land dat slechts beperkte godsdienstvrijheid kent. Officieel is iedereen vrij zijn of haar geloof te belijden, maar in de praktijk moeten christenen voorzichtig en niet te opvallend christen-zijn. ‘Ondanks deze omstandigheden is het verlangen naar een eigen bijbel groot onder de christenen in Laos’, zegt een medewerker van het bijbelgenootschap. ‘Maar er zijn op dit moment maar weinig mensen die voldoende middelen hebben om zelf een bijbel aan te schaffen.’

Geloof laten groeien

Daarom zet het bijbelgenootschap zich in voor het verspreiden van bijbels onder armen en minderheidsgroepen. Het is zelfs een van de belangrijkste projecten van het bijbelgenootschap. ‘Wij willen omkijken naar de mensen binnen onze samenleving voor wie het leven iedere dag een strijd is, en ook hen in staat stellen meer te leren over het Woord van God.

‘Mensen hebben niet de mogelijkheid thuis zelf of met hun kinderen in de Bijbel te lezen. Het bijbelgenootschap wil in deze behoefte voorzien door zowel volledige bijbels te verspreiden, als Nieuwe Testamenten en kindermateriaal. Want iedereen die dat wil, moet de kans krijgen zijn of haar geloof te laten groeien.’

Wilt u dit project ondersteunen met een extra gift?
Geef voor de Bijbel in Laos

Indien er meer giften binnenkomen dan nodig, gaat uw gift naar een vergelijkbaar project.