In Georgië worstelen veel kinderen en jongeren die in 2008 de oorlog meemaakten, nog iedere dag met hun verdriet. Het Georgisch Bijbelgenootschap wil hen laten weten dat ze niet vergeten worden. Met uw steun draagt het NBG hieraan bij met 4000 kinder- en jongerenbijbels.

Georgië kent een lange geschiedenis van strijd en overheersing. De huidige republiek is ontstaan bij het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991. Maar in 2008 brak opnieuw oorlog uit. Ditmaal in de noordelijke regio Zuid-Ossetië, een gebied dat zich al jaren los probeerde te maken van Georgië.

Herinneringen

Inmiddels zijn we alweer tien jaar verder. Het gewone leven gaat verder. Maar veel Georgiërs worstelen nog iedere dag met hun verdriet en herinneringen. Dit geldt zeker ook voor de kinderen en jongeren die de oorlog meemaakten. Sommigen verloren familieleden en vrienden of moesten alles achterlaten om naar een veiligere plek te vluchten.

George (16) vertelt: ‘De gevechten kwamen steeds dichterbij. Met mijn moeder, oma, zus en broers ben ik naar de hoofdstad Tbilisi gevlucht. Mijn vader en grootvader bleven achter. Toen we terugkwamen, was ons huis grotendeels verwoest. Overal waren kogelgaten te zien en in de tuin lag een raket.’

Niet vergeten

Het Georgisch Bijbelgenootschap wil deze kinderen en jongeren laten weten dat ze niet vergeten worden. Dat doen ze onder meer door de verspreiding van bijbels. Het NBG wil hier graag aan meehelpen. Dankzij uw bijdrage aan de BpMC kunnen dit jaar 4000 bijbels uitgedeeld worden onder kinderen en jongeren.

Heel vaak horen we: “Bedankt dat jullie ons niet vergeten zijn!” Hele families zijn dankbaar voor de bijbel die een kind of jongere krijgt. Avtandil Guruli, projectleider Georgisch Bijbelgenootschap

Indien er meer giften binnenkomen dan nodig, gaat uw gift naar een vergelijkbaar project.