Syrische en Irakese vluchtelingen leven in Libanon in extreme armoede. Hun toekomst is onzeker, ook omdat het geweld in hun eigen landen blijft aanhouden. Dankzij uw bijdrage kunnen dit jaar 2200 vluchtelingen bemoedigd worden met een speciale bijbels.

Met gevaar voor eigen leven verlieten hele gezinnen hun thuis in Syrië of Irak in de hoop op een betere toekomst. Maar de realiteit is hard. Ook in Libanon is het leven zwaar, zeker nu.

Vluchtelingenbijbel

Vorig jaar heeft het Libanees Bijbelgenootschap de vluchtelingenbijbel ontwikkeld. Dit is de Bijbel in het Arabisch, aangevuld met ervaringen, gebeden en getuigenissen van andere vluchtelingen als extra bemoediging voor de lezer. Een bijzondere bijbel die juist in deze moeilijke omstandigheden troost en hoop kan geven.

Ook dit jaar verspreidt het Bijbelgenootschap deze bijbel weer onder Syrische en Irakese vluchtelingen. Een troostrijk geschenk. Bedankt dat u dit mogelijk maakt met uw bijdrage!

Kaartenactie 2019

In mei 2019 vroegen we u een kaart te schrijven ter bemoediging van vluchtelingen in Libanon. Inmiddels zijn deze kaarten uitgedeeld samen met de vluchtelingenbijbels. De reacties waren hartverwarmend.

Indien er meer giften binnenkomen dan nodig, gaat uw gift naar een vergelijkbaar project.