In Nederland wonen bijna 1 miljoen christelijke migranten. Veel van hen bezoeken wekelijks een migrantenkerk. De Nederlandse taal is voor veel kinderen en hun ouders (nog) een grote barrière. Daarom zijn veel diensten in het Engels. Engelstalig kindermateriaal vinden is moeilijk en erg kostbaar. Dankzij uw steun, werkt het Nederlands Bijbelgenootschap aan het beschikbaar stellen van de Engelse versie van Bijbel Basics.

Kindernevendienstmethode Bijbel Basics

Bijbel Basics is een online kindernevendienstmethode, gelanceerd door het NBG in 2017. Aan de hand van 200 essentiële Bijbelverhalen, brengt Bijbel Basics de Bijbel dichtbij kinderen in de basisschoolleeftijd.

Bijbel Basics bestaat uit:

  • 200 essentiële Bijbelverhalen
  • Verwerkingsmateriaal voor kinderen van 4 – 8 en 8 – 12 jaar
  • Wekelijkse e-mailupdate met het nieuwste materiaal

Bijbel Basics voor migrantenkerken

Met al meer dan 8.500 gebruikers is de Nederlandse versie van Bijbel Basics een groot succes. Ook migrantenkerken hebben interesse. Het is voor deze kerken moeilijk om Engelstalig materiaal te vinden dat goed aansluit bij de leefwereld van kinderen. Bovendien moeten deze materialen in het buitenland besteld worden, wat het erg kostbaar maakt.

Het NBG brengt de Bijbel dichtbij, ook bij anderstalige kinderen. Daarom werken wij hard aan de Engelse versie van Bijbel Basics. Inmiddels zijn de eerste verhalen vertaald. In de zomer van 2019 zal het hele Bijbel Basics programma vertaald en in het Engels beschikbaar zijn.

Mede namens de migrantenkerken in Nederland, hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

Klik hier voor meer informatie over Bijbel Basics.

Indien er meer giften binnenkomen dan nodig, gaat uw gift naar een vergelijkbaar project.