Al een aantal jaar wordt in Thailand gewerkt aan de vertaling van de Bijbel in gebarentaal. In 2017 is het Markusevangelie gereed gekomen. De doelgroep is hier erg blij mee. Nu wordt gewerkt aan de vertaling van Handelingen.

Verschillende kerken in de hoofdstad Bangkok maar ook in de provincies hebben een speciale afdeling voor mensen met gehoorproblemen. Zij werken samen met het Thais Bijbelgenootschap aan dit bijzondere project.

Het vertaalteam heeft al ervaren dat dove christenen geraakt worden door het bekijken van de video’s. Ze merken dat God persoonlijk tot hen spreekt in de taal van hun hart. De doven zijn zo dankbaar dat God nu niet alleen spreekt vanaf papier maar juist in beeldtaal, dé taal die zij spreken. Chris Dale, coördinator projecten voor doven

Nieuwsgierig?

Na het volledige Markusevangelie zijn nu ook de eerste tien hoofdstukken van het bijbelboek Handelingen klaar. Eind 2019 zal Handelingen 11-13 beschikbaar worden via YouTube en via een app voor op de smartphone. De hoofdstukken 14-15 zijn klaar om gecontroleerd te worden door de vertaalconsulenten en het vertaalwerk aan 16-19 is inmiddels gestart.

Nieuwsgierig naar hoe een bijbellezing in Thaise gebarentaal eruit ziet? Bekijk hier het verhaal over de roeping van Saulus (Handelingen 9:1-25):

Indien er meer giften binnenkomen dan nodig, gaat uw gift naar een vergelijkbaar project.