Veel mensen in Mozambique kunnen niet lezen of schrijven. Meedoen in de kerk of met een bijbelgroep is dan heel lastig. Daarom wil het NBG met uw steun dit jaar opnieuw audiobijbels verspreiden in Mozambique.

Mozambique is een van de armste landen van de wereld. Door de stijgende economische groei is het aantal mensen dat kan lezen en schrijven is de afgelopen jaren toegenomen. Toch is nog steeds 40% van de Mozambikanen analfabeet.

Meedoen in de kerk

Niet kunnen lezen maakt ook dat mensen niet kunnen meelezen in de Bijbel tijdens kerkdiensten of in hun bijbelgroep. Een audiobijbel maakt dat veel meer mensen toegang hebben tot het woord van God.

Daarom ondersteunt het NBG het luisterbijbelprogramma van het Bijbelgenootschap van Mozambique met 1000 audiobijbels. Dit programma wordt in kerken gebruikt, maar ook op plekken waar luistergroepen geformeerd kunnen worden, zoals gevangenissen, ziekenhuizen en weeshuizen.

Coronacrisis

Het Bijbelgenootschap van Mozambique is financieel hard getroffen door de coronacrisis. De inkomsten uit eigen bijbelverkoop vielen bijna volledig weg tijdens de lockdown in het land.

Sinds afgelopen september de coronamaatregelen versoepeld werden, wordt het bijbelwerk waar mogelijk weer opgepakt. Veel Mozambikanen zijn er economisch nog slechter aan toe dan ze al waren. Dat motiveert de medewerkers van het bijbelgenootschap extra het Gods woorden van hoop beschikbaar te maken.

Elke donderdag leid ik de speciale luistergroep voor vrouwen in onze kerk. Dat was altijd een uitdaging. Veel vrouwen hier kunnen namelijk niet lezen of schrijven. Dankzij de audiobijbel kunnen we nu samen naar de bijbelteksten luisteren en erover praten. En steeds meer vrouwen willen nu meedoen. Hiervoor zijn we ontzettend dankbaar!Maria Gabriel Jose (40)

Indien er meer giften binnenkomen dan nodig, gaat uw gift naar een vergelijkbaar project.