Of de Bijbel ook in het Tojolabal vertaald kon worden. Met die vraag kwam een afvaardiging van verschillende kerkelijke denominaties uit de Tojolabal-gemeenschap in 2004 bij het Bijbelgenootschap van Mexico. Inmiddels is de afronding van het vertaalwerk in zicht. Met behulp van uw steun hoopt het bijbelgenootschap in 2023 de volledige Bijbel in het Tojolabal te kunnen publiceren.
Mensen mogen zo ontdekken dat God ook hún taal spreektlid van het Tojolabal-vertaalteam

In 2007 startte een team van vertalers, met steun van de lokale kerken, aan het Tojolabal-vertaalproject. De eerste stap in het traject was het herzien van de oude vertaling van het Nieuwe Testament. Vervolgens werd gestart met het vertalen van de bijbelboeken van het Oude Testament in het Tojolabal. Zo konden in 2013 al 3000 mensen de bijbelboeken Ester en Ruth ontvangen in hun eigen taal.

Inheemse volken

Volgens tellingen van de overheid wonen er in Mexico zo’n tien miljoen mensen die tot 65 verschillende inheemse volken gerekend worden. De Tojolabal vormen een van die groepen. Ze wonen in de deelstaat Chiapas in het zuidoosten van Mexico, aan de grens met Guatemala. Chiapas is een bergachtige regio met weinig verharde wegen, waardoor veel dorpen slecht bereikbaar zijn.

De meeste inwoners van Chiapas zijn arme boeren. De regio kent zelfs het hoogste percentage ondervoeding van heel Mexico. In de landelijke delen spreekt een groot deel van de bevolking geen Spaans, maar alleen de eigen lokale taal. Ook kan een aanzienlijk deel van de Tojolabal slecht of zelfs niet lezen of schrijven.

Lezen en luisteren

Daarom werkt het bijbelgenootschap naast een geprinte versie ook aan een audiobijbel-variant van de Bijbel in het Tojolabal. Inmiddels zijn de voorbereidingen getroffen voor het opnemen van de audioversie van het Nieuwe Testament. Wat het vertaalwerk betreft is het team toe aan de laatste meelees- en correctierondes. De verwachting is dat de tekst in 2022 klaargemaakt kan worden voor publicatie. In 2023 zal de Bijbel in het Tojolabal verschijnen met een eerste printronde van 10.000 exemplaren.

Een bijzonder verhaal bij dit project is dat een van de vertalers terwijl het project al liep, volledig blind is geworden, en een ander bijna blind. Juist in deze laatste fase van het project zijn zij heel actief betrokken en is hun input waardevoller dan ooit. De vertaalde teksten worden aan hen voorgelezen en doordat ze niet zelf kunnen meelezen, maar alleen kunnen luisteren, horen ze het heel goed als er vreemde onnauwkeurigheden in de vertaling zitten.

Tot in de verste uithoek

Ook in de lokale kerken is tijdens het vertaaltraject regelmatig meegelezen. Kerkgangers kunnen niet wachten tot de volledige bijbelvertaling afgerond is. Voor de leden van het Tojolabal-vertaalteam is het heel bevredigend om te zien hoe blij mensen zijn om het Woord van God te kunnen lezen in hun eigen taal. ‘Het bemoedigt ons in ons werk te weten dat mensen zo mogen ontdekken dat God ook hún taal spreekt’, zegt een van de vertalers. ‘En dat Hij ook naar hen omkijkt, waar ze ook wonen – tot in de verste uithoek van dit land.’

Wilt u dit project ondersteunen met een extra gift?
Geef voor de Bijbel in Mexico

Indien er meer giften binnenkomen dan nodig, gaat uw gift naar een vergelijkbaar project.