Voor veel gezinnen in Honduras is een bijbel onbetaalbaar. Terwijl de bijbelse waarden en normen juist in dit arme land zo belangrijk zijn voor met name kinderen. Met uw steun wil het NBG de Samenleesbijbel beschikbaar maken in het Spaans en uitdelen aan 10.000 kinderen in Honduras.

Honduras is een van de armste landen van Latijns-Amerika. Voor veel kinderen betekent dit dat hun ouders veel en lang van huis zijn om het gezin te voorzien van een inkomen. Zij worden hierdoor aan hun lot overgelaten. De stap het slechte pad op is dan snel gezet.

Bijbelse waarden en normen

Scholen en kinderclubs zetten zich in voor deze kinderen. Door hen bijbelse waarden en normen bij te brengen, hopen ze te voorkomen dat de kinderen verkeerde keuzes maken. Het Bijbelgenootschap van Honduras ondersteunt dit werk van de scholen en kinderclubs met bijbels kindermateriaal. Met uw steun draagt het NBG hieraan graag bij.

Samenleesbijbel in het Spaans

Op dit moment wordt gewerkt aan de vertaling van de Samenleesbijbel in het Spaans. Deze bijbel is zeer geschikt om met het hele gezin uit te lezen en de bijbelverhalen samen te ervaren dankzij de extra weetjes, spelletjes, gespreksvragen en liedjes. Dankzij uw bijdrage aan de BpMC kunnen straks 10.000 gezinnen in Honduras blij gemaakt worden met een Samenleesbijbel in hun eigen taal.