‘Leer een kind van jongs af aan de juiste weg,
en het zal er niet van afwijken wanneer het oud geworden is.’

- Spreuken 22:6

Door het verspreiden van 10.000 Samenleesbijbels wil het bijbelgenootschap op Jamaica het samen bijbellezen door gezinnen stimuleren. Hartelijk dank voor uw bijdrage hieraan!

Een generatie geleden volgden de meeste kinderen op Jamaica zondagsschool, of kregen ze religieus onderwijs op de basisschool. Tegenwoordig is dat veel minder aan de orde. De meerderheid van de kinderen kent nog maar weinig bijbelverhalen. Ouders, voorgangers en leraren maken zich dan ook zorgen.

Familieverhaal

‘De Bijbel vertelt ons een verhaal van liefde, vergeving, verzoening en genezing’, zegt Courtney Stewart, directeur van het bijbelgenootschap op Jamaica. ‘Het is Gods familieverhaal, en wij willen gezinnen in Jamaica de kans bieden hier deel van uit te maken.’

Daarom wil het bijbelgenootschap dit jaar 10.000 Samenleesbijbel verspreiden onder gezinnen in Jamaica en op de Bahamas. Zo hopen ze ouders te stimuleren met hun kinderen in de Bijbel te gaan lezen. Dankzij de opdrachten bij de verhalen kan het hele gezin in gesprek over de bijbelteksten. ‘Zo kunnen ze samen hun bewustzijn van, en kennis over God opbouwen en versterken’, aldus Stewart.

‘Gods instructies voor het opvoeden van kinderen zijn heel duidelijk, zoals we lezen in Spreuken 22:6. Daar willen wij ouders bij helpen door het gezamenlijk bijbellezen van gezinnen te stimuleren. Zo leren kinderen van jongs af aan dat er een alternatief is voor de verkeerde keuzes die ze om zich heen gemaakt zien worden.’

Corona

Stewart vertelt verder: ‘Covid-19 heeft het leven op Jamaica en in de rest van het Caribisch gebied het afgelopen jaar op een zeer negatieve manier beïnvloed. Scholen zijn gesloten, kerken houden kortere en vooral ook minder diensten, bedrijven zagen hun inkomsten dalen en gezinnen staan ​​om allerlei redenen onder enorme druk en stress.

‘Wij geloven en bidden dan ook dat de Samenleesbijbel gezinnen samen zal brengen als ze erin lezen en met elkaar met de opdrachten aan de slag gaan. Dit boek kan een belangrijke rol spelen bij het versterken van de gezinswaarden. Het kan ons leiding en hoop bieden – als we op de Heer vertrouwen die groter is dan alle uitdagingen die deze pandemie met zich meebrengt of verergert.’

Wilt u dit project ondersteunen met een extra gift?
Geef voor gezinnen in Jamaica

Indien er meer giften binnenkomen dan nodig, gaat uw gift naar een vergelijkbaar project.