Het NBG werkt aan de revisie van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004. Mede dankzij uw steun kunnen de vertalers het inhoudelijke werk dit jaar afronden. De gereviseerde bijbelvertaling zal in 2021 gepubliceerd worden.

Sinds het verschijnen van de NBV heeft het NBG van talloze lezers, waaronder ook veel theologen en predikanten, reacties en suggesties ontvangen. Die worden nu meegewogen en benut om de NBV aan te scherpen. De betrokkenheid van zoveel mensen maakt dit project heel bijzonder.

Alle input worden nauwkeurig getoetst, niets wordt zomaar overgenomen. De vertalers van het Bijbelgenootschap werken heel secuur vanuit de brontekst en nemen de bijbelboeken vers voor vers door. Zo zorgen ze ervoor dat de revisie past bij de NBV én dat de kwaliteit van deze bijbelvertaling verder wordt versterkt.

Ik ben enthousiast over wat ik tot nu toe gelezen heb! De NBV wordt er beter van. Ds. Marc ten Brink

Positieve reacties

Inmiddels komt het einde van dit project in zicht. De vertalers zijn bezig het inhoudelijke werk af te ronden en de gereviseerde bijbelvertaling zal in 2021 gepubliceerd worden.

Gedurende het project heeft een aantal theologen een paar proefteksten uit de revisie meegelezen. De reacties zijn heel positief. Zo liet ds. Marc ten Brink weten: ‘Ik ben enthousiast over wat ik tot nu toe gelezen heb! De NBV wordt er beter van.’

Meer informatie

Wilt u op de hoogte blijven? Houd dan bijbelgenootschap.nl in de gaten. Binnenkort vindt u hier meer informatie over de publicatie van de gereviseerde NBV. Of kijk op de webpagina van Met Andere Woorden, ons vakblad Bijbel & vertalen, waar u verschillende voorbeelden vindt van kwesties waar de vertalers tegenaan liepen bij hun revisiewerk.

Indien er meer giften binnenkomen dan nodig, gaat uw gift naar een vergelijkbaar project.