In Malawi wordt de Samenleesbijbel uitgedeeld aan arme gezinnen op het platteland. Vaak lezen mensen daar amper zelf in de Bijbel, om de simpele reden dat ze er geen hebben. Terwijl het voor een gezin zo waardevol is samen in de Bijbel te lezen en over Gods liefde te praten.

Malawi is een van de armste landen ter wereld. Volgens de Verenigde Naties leeft liefst 65% van de bevolking onder de armoedegrens. De levensverwachting bij de geboorte ligt op vijftig jaar, onder meer door de hoge kindersterfte en het nog altijd zeer hoge aantal mensen dat jaarlijks jong sterft aan aids.

Behalve een van de armste landen is Malawi ook een van de jongste. Meer dan 50% van de inwoners is jonger dan dertig. Dat stelt het hele land voor de uitdaging om een volledige generatie jongeren een goede basis mee te geven voor hun leven. Maar hoe doe je dat als je aan bijna alles gebrek hebt?

Samen bijbellezen

Het Bijbelgenootschap van Malawi wil gezinnen hierbij helpen. Dit doen ze door (groot)ouders te stimuleren samen met hun kinderen in de Bijbel te lezen. Maar veel mensen zijn te arm om zelf een bijbel te bezitten, laat staan een kinderbijbel. Vaak is het al moeilijk genoeg gewoon het hoofd boven water te houden.

Daarom ondersteunt het NBG de verspreiding van de Samenleesbijbel in Malawi. In een situatie van armoede, veel werkeloosheid, beperkte opleidingsmogelijkheden en veel gebroken gezinnen laat de Samenleesbijbel een ander geluid horen. De open vragen en opdrachten in deze bijbel bieden kinderen en (groot)ouders de handvatten om gesprekken te voeren over waarden, normen en het goede doen.

Bijbelverspreiding

Verspreid over drie jaar wil het NBG het Bijbelgenootschap van Malawi helpen 30.000 Samenleesbijbels in het Chichewa uit te delen (het Chichewa is de meest gesproken taal in Malawi). Met uw Bijbel per Maand-bijdrage van deze maand levert u hier een belangrijke bijdrage aan. Hartelijk bedankt hiervoor!

Wilt u dit project ondersteunen met een extra gift?
Geef Malawi de Samenleesbijbel

Indien er meer giften binnenkomen dan nodig, gaat uw gift naar een vergelijkbaar project.