Een grote stapel kaarten voor weduwen in India mocht het NBG de afgelopen periode ontvangen. Dankzij u ontvangen 450 weduwen een wens vanuit Nederland, samen met een Bijbel.

In mei ontving u per post een update over de BpMC. Hierin vertelden we u over het project van de maand mei: bijbels voor weduwen in India. Ook vroegen we u om een kaart te schrijven aan deze vrouwen. Veel BpMC’ers gaven gehoor aan dit verzoek, sommigen stuurden ons zelfs meerdere kaarten.

Het NBG wil dit jaar 5000 arme weduwen in India bemoedigen met een eigen bijbel. Dit is voor hen een kostbaar geschenk. Dankzij u kunnen we voor 450 vrouwen dit geschenk nóg specialer maken met een wens vanuit Nederland. Hartelijk bedankt!

Deze vrouwen ontvingen dankzij uw bijdrage al een bijbel: 

NBGjvdv20170918-8703
NBGjvdv20170916-8687
NBGjvdv20170916-8386
NBGjvdv20170916-8263
NBGjvdv20170914-7575
NBGjvdv20170914-7517
NBGjvdv20170914-7472
NBGjvdv20170914-7456