Nieuws

De Antillen: een paradijs?

Wie aan de Antillen denkt, denkt in eerste instantie aan warm weer, palmen, mooie stranden, snorkelen en tropische resorts. Dat is ook een heel passende samenvatting van wat de meeste vakantiegangers zien van de eilanden. Het voelt als het paradijs op aarde.

Het bijzondere van een bezoek aan een bijbelgenootschap is, dat je echt een lokaal inkijkje krijgt in een land. Je trekt op met mensen die er wonen, je gaat van de hoofdwegen af de wijken in. Je krijgt een beter beeld van de realiteit van een land. Zo zagen wij de ‘achterkant’ van het paradijs op de Antillen.

Sociale problemen

Zo kent Curaçao veel werkloosheid. Terwijl we hier zijn, krijgen 180 mensen van een telecombedrijf te horen dat ze ontslagen worden – en later in het jaar volgen meer. Er is deze week ook veel onrust rond de olieraffinaderij – een zeer belangrijke werkgever op het eiland. 1500 mensen zijn bezorgd of ze over een paar maanden hun baan nog hebben – dat is meteen 1% van de totale bevolking van dit eiland. De geopolitieke verhoudingen (tussen bijv. de Verenigde Staten, Venezuela en Curaçao/Nederland) hebben grote invloed op het leven van de gewone man en vrouw.

Die werkloosheid heeft grote sociale gevolgen. Mensen kunnen wel een uitkering krijgen, maar die is veel te laag om in de eerste levensbehoeften te kunnen voorzien. Criminaliteit is dan een voor de hand liggende ‘oplossing’. Er zijn op Curaçao grote arme wijken, waar veel gebroken gezinnen wonen en waar huiselijk geweld aan de orde van de dag is. Daartegenover staan de grote villawijken, waar de succesvolle ondernemers wonen en welvarende buitenlanders, onder wie veel Nederlanders. Curaçao is dus een land van grote contrasten.

Geloof

Het geloof is voor veel Antillianen van groot belang – en daarin vinden arm en rijk elkaar. Het Antilliaans bijbelgenootschap heeft juist ook aandacht voor de minder bedeelden. Zo wordt gezorgd voor betaalbare bijbels, en indien nodig en mogelijk worden ook bijbels en bijbelboekjes uitgedeeld.

Wij waren deze week tweemaal te gast op een avond waarop een bijbelfilm gedraaid werd in een armere wijk. Het bijbelgenootschap heeft een oude Amerikaanse schoolbus aangekleed als bijbelbus. Binnen zijn folders en boeken te krijgen, en is er een zitje om een gesprek te voeren met mensen. Buiten, in de avondwarmte, wordt een film gedraaid voor kinderen en jongeren. Voor deze doelgroep wordt heel weinig gedaan op het eiland – en thuis is er geen geld. Het geloof geeft houvast in de moeilijke situatie, en biedt hoop. De filmavonden maken die hoop tastbaar voor de kinderen en hun ouders.

Het bijbelgenootschap werkt voor deze avonden samen met kerken en andere stichtingen die zich inzetten voor de kansarmen op het eiland. Een van de vrijwilligers vertelde ons dat het voor ons als Nederlanders niet verstandig zou zijn om deze wijken in te lopen, gezien de armoede en de criminaliteit. Als toerist krijg je dit nooit te zien. Ik was onder de indruk van de passie waarmee het bijbelgenootschap en partners zich inzetten voor de mensen die hier wonen.

Iets dergelijks merkten we de dag erna, toen we in gesprek gingen met de directeur van het bestuur van de protestantse scholen. De overheid wil dat onderwijs gratis is, maar stelt te weinig geld beschikbaar om de materialen aan te schaffen. Je zou in zo’n situatie de Bijbel gemakkelijk als extra kunnen beschouwen, maar de directeur zag dat anders. Liever geen airconditioning in ons kantoor (wat toch echt geen luxe is op Curaçao) dan geen Bijbel voor de kinderen, vertelde ze, juist ook met het oog op kinderen voor wie thuis geen Bijbel is door armoede. Zo belangrijk is het dat kinderen een eigen Bijbel krijgen.

Historisch en politiek is Nederland verbonden met de Antillen, en het feit dat op scholen nog veel Nederlandse bijbels gebruikt worden, illustreert dat goed. Als Nederlands Bijbelgenootschap zullen we vanuit die verbondenheid de komende jaren de banden met onze Antilliaanse collega’s versterken, om met hen samen te werken in het mooie werk dat ze hier doen, juist ook aan de achterkant van het paradijs.

Rieuwerd Buitenwerf,

Directeur Nederlands Bijbelgenootschap