Dichterbij

Dichterbij maart 2017 – nummer 1

Grote vraag naar bijbels in Syrië - Wat heeft Ted Neely met Jezus en de Bijbel? / Uw gift wordt goed besteed / Tineke Kramer: ‘Ik wil de Bijbel bij de mensen brengen’ / Column: Hoeveel moet je zien om te geloven?