Nieuws

Essaybundel ‘De Bijbel in Nederland’

Hoe bekend zijn bijbelverhalen nog in ons land? En welke betekenis geven we vandaag de dag aan die verhalen? Over deze vragen gaat de essaybundel ‘De Bijbel in Nederland’, die dit najaar verschijnt.

Het is ook de titel van een symposium dat in het voorjaar plaats zal vinden. Initiatiefnemers van zowel de bundel als het symposium zijn het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) en de Protestantse Kerk in Nederland.

De Bundel De Bijbel in Nederland

De Bijbel werd in 2016 verkozen tot het belangrijkste boek van Nederland. Dat bevestigde het belang van de Bijbel als grondslag van kerk en cultuur in ons land. Tegelijk bleek vorig jaar uit NBG-onderzoek dat Nederlanders er minder in lezen en er minder goed de weg in weten dan twintig jaar geleden. Voor de Protestantse Kerk is dat reden om bijbelgebruik en bijbelbeleving echt op de agenda te zetten. In de bundel De Bijbel in Nederland geven 16 deskundigen van allerlei achtergrond hun analyse van het bijbelgebruik in onze tijd. De essays zijn van onder meer Erik Borgman, Herman van Wijngaarden, Désanne van Brederode en Ad van Nieuwpoort. Daarnaast reiken ze oplossingen aan om de Bijbel dichterbij te brengen, in én buiten de kerk. ‘De auteurs maken duidelijk dat de tijd dat bijbelkennis vanzelf sprak, echt voorbij is’, zegt NBG-directeur Rieuwerd Buitenwerf. ‘Maar ze laten ook zien dat dit weer vensters opent om de Bijbel op nieuwe manieren tot ons te laten spreken.’

Symposium De Bijbel in Nederland

Het symposium De Bijbel in Nederland is bedoeld voor vrijwilligers en professionals die een taak vervullen in de kerk en voor ieder ander die interesse heeft in het thema. Sprekers zijn hoogleraar Oude Testament aan de Protestantse Theologische Universiteit Klaas Spronk (‘Het Oude Testament als bron van inspiratie’), beleidsmedewerker bij de HGJB Eline van Vreeswijk (‘Bijbellezen met jongeren’), en filosofe en schrijfster Désanne van Brederode (‘Lezen moet je blijven leren’). ‘s Middags worden in een reeks workshops eigentijdse, creatieve en effectieve vormen gepresenteerd om te ontdekken wat de Bijbel kan betekenen. Het symposium vindt plaats in het voorjaar in het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse kerk in Utrecht. Bij de prijs is een exemplaar van het boek inbegrepen. Een precieze datum zal nog worden vastgesteld.