Nieuws

‘Ik wil met mijn geld de Bijbel bij de mensen brengen’

Tineke Kramer (89) is al zeker een halve eeuw lid van het NBG. Ze praat met warmte over de Bijbel, en het NBG staat zelfs in haar testament. Waar komt die liefde vandaan en waarom is die altijd blijven bestaan?

Tineke: ‘Ik kom uit een gereformeerd gezin met vier meisjes en één jongen. Er werd uit de kinderbijbel en later de gewone Bijbel gelezen, maar praten over het geloof was er niet bij. Als tiener ging ik naar de huishoudschool en werd ik ingeschakeld om in andere gezinnen bij te springen.’

Rond haar 18e kwam Tineke bij het gezin Wientjes. Tineke: ‘Mevrouw Wientjes vroeg me: “Zou het iets voor jou zijn om handwerkles te
geven?” Ze had gezien dat ik van handwerken hield. Ik heb toen een opleiding gedaan en ben daarna als handwerkjuf gaan werken op een lagere school en later bij Effatha, het doveninstituut in Voorburg.’

Liefde voor de Bijbel

‘Toen ik juf was, hield iemand van het Bijbelgenootschap een lezing over het vertellen van bijbelverhalen. Toen ben ik lid geworden van de
Bijbel per Maand-Club. Ik betaalde elke maand een bedrag om het NBG te steunen, want ik houd van de Bijbel.’ Tineke pakt haar zwarte bijbel met rits en duimgrepen erbij, een NBG-vertaling uit 1951. ‘Bijbellezen heb ik geleerd toen ik bij mevrouw Wientjes kwam. Ik raakte bevriend met haar en we konden veel met elkaar delen. Zij was gewend om dagelijks uit de Bijbel te lezen. Dat stimuleerde mij om dat ook te doen. Deze bijbel heb ik op een verjaardag gekregen. Hij ging overal mee naar toe, ook op vakantie.’
Tineke is tegenwoordig fan van de Bijbel in Gewone Taal: ‘In de BGT lees ik om me te laten verrassen. Ik ben benieuwd of ik een andere kijk krijg op wat de tekst betekent.’

Houvast aan de Bijbel

Tineke is altijd in de Bijbel blijven lezen. ‘Omdat er diepte in de Bijbel zit waar ik houvast in kan vinden. Neem bijvoorbeeld de uitspraak van Jezus dat we nooit uit Gods hand vallen en ons geen zorgen moeten maken. Daardoor weet ik, nu ik zo oud ben geworden, dat elke dag mij gegeven is. Iedere morgen ben ik dankbaar dat ik er nog ben, ook al ken ik moeilijkheden en heb ik niet zo lang geleden in het ziekenhuis gelegen. Als ik dan in de Bijbel lees, merk ik: “Nu kan ik vandaag de dag weer in.” Bijbellezen geeft ruimte en kracht, dát is het. Dit wens ik ook andere mensen toe. Daarom steun ik het Bijbelgenootschap.’

Testament

‘Mensen ontdekken de Bijbel pas als ze hem lezen in hun eigen taal of dialect. Wie ooit uit de kerk is weggelopen, wordt soms toch weer
geraakt door een bijbelverhaal. Ik wil met mijn geld de Bijbel bij de mensen brengen. Dat is precies waar het NBG voor zorgt in Nederland én in het buitenland. Daarom staat het NBG in mijn testament.’

Hebt u vragen over nalaten aan het Nederlands Bijbelgenootschap? Vraag vrijblijvend de brochure aan of bel met relatiemanager mr. Sander Stevense, tel. 06-199 797 11.