Nieuws

IFES en Navigators: ‘Vrij houdt studenten een spiegel voor’

‘Vrijheid klinkt mooi, maar voor studenten is het vaak een uitdaging,’ zegt IFES-studentenwerker Cees Griffioen naar aanleiding van het gratis NBG-themaboekje Vrij.

‘Bij het invullen van hun vrijheid kunnen ze wel wat steun gebruiken. Dit boekje beveel ik hun van harte aan. Het is dun en all-inclusive en kan dus zo mee op vakantie.’ Ook studentenwerker Wouter Verbree van de Navigators vindt Vrij een aanrader.

‘Studenten hebben meestal veel vrijheid’, zegt Griffioen, die werkt bij IFES-Nederland, een beweging van christelijke studentenverenigingen. ‘En daar houden ze ook erg van. Vrijheid om hun tijd te besteden, om te kiezen tussen tal van studies en vrijheid in het aangaan van allerlei relaties. Dit leidt nogal eens tot keuzestress. Het boekje Vrij kan hen helpen om uit te zoeken wat voor hen vrijheid is. Het zet vijftien kernteksten uit de Bijbel over vrijheid bij elkaar met een korte uitleg en een vraag om over na te denken. Het is als een dagboek te gebruiken waarmee je in twee weken de Bijbel doorgaat.’

Ook Wouter Verbree, studentenwerker bij Navigators, is enthousiast: ‘Vrij neemt je mee door de Bijbel langs vrijheid en verantwoordelijkheid. De overdenkingen en de essays die mooie ingaan op de actualiteit, zorgen voor een verlangen naar de innerlijke vrijheid die God wil geven. Daarnaast zet dit compacte boekje ons stil bij onze verantwoordelijkheid om dankbaar te zijn voor de vrijheid die wij genieten en deze, als volgelingen van Jezus, te beschermen.”

Vrijheid in de Bijbel en in onze tijd

In de Bijbel is bevrijding een rode draad. God bevrijdt mensen van onderdrukking en onrecht, van schuld en angst. Vrij licht toe dat de Bijbel een fundamentele bijdrage geleverd heeft aan de vrijheden in onze tijd. In een interview belicht Theoloog des Vaderlands Samuel Lee waar vrijheid vandaan komt en hoe het zich ontwikkelde. De essays zijn van psychiater-filosoof Gerrit Glas over innerlijke vrijheid, en vier over de bijbelse wortels van de beroemde  ‘Four freedoms’. Over vrijheid van meningsuiting schrijft NBG-bijbelwetenschapper Anne-Mareike Schol-Wetter, over  godsdienstvrijheid VU-theoloog Stefan Paas, over vrij zijn van gebrek kerkpionier Bettelies Westerbeek en over vrij zijn van vrees de Amsterdamse predikant Paul Visser.

Vrij is gratis aan te vragen via: bijbelgenootschap.nl/vrij