NBG bereikt nieuwe generaties met de Bijbel

Het Bijbelfestival, de Samenleesbijbel voor gezinnen en het nieuwe kindermagazine Alef. Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) bracht het afgelopen jaar de Bijbel dichtbij voor een nieuwe generatie kinderen. Dat staat in het jaarverslag van 2015 dat vandaag gepubliceerd is.

In Nederland neemt bijbelkennis en -gebruik af. Om in eigen land nieuwe generaties te bereiken, lanceerde het NBG de Samenleesbijbel voor gezinnen op het Bijbelfestival in oktober 2015. Directeur Rieuwerd Buitenwerf licht toe: ‘Aan de positieve reacties merken we dat het boek helpt om de Bijbel dicht bij kinderen en ouders te brengen. Dankzij de Samenleesbijbel is er weer aandacht voor de Bijbel, kinderen hebben zin om er in te gaan lezen.”

Kindermagazine Alef

Op hetzelfde festival presenteerde het NBG ook het nieuwe kindermagazine Alef. Dit blad, dat de jongste generatie helpt opgroeien met de Bijbel, werd al snel omarmd door duizenden gezinnen en leverde 1500 abonnees op.

debijbel.nl

Daarnaast vinden ook volwassenen steeds vaker hun weg naar de bijbelwebsite van het NBG, debijbel.nl. In januari 2015 lazen 55.000 mensen de Bijbel via de site – aan het einde van het jaar waren er 95.545 gebruikers.

Bijbelverspreiding wereldwijd

‘Helaas zijn er in het buitenland nog steeds miljoenen mensen die geen Bijbel in hun eigen taal hebben,’ vervolgt Rieuwerd Buitenwerf. Vertaling en hulp bij verspreiding blijft daarom essentieel. ‘In veel landen is sponsoring nodig, anders blijft de Bijbel moeilijk bereikbaar.’ Dat de inkomsten uit fondsenwerving stegen van ruim € 6,3 miljoen naar € 6,8 miljoen stemt het NBG daarom dankbaar. Hierdoor kregen ruim zestig bijbelprojecten wereldwijd financiële steun.

Vertrouwen voor de toekomst

‘Voor het NBG voelt 2015 als een jaar waarin iets nieuws ontkiemd is,’ constateert Rieuwerd Buitenwerf. ‘Veel kinderen gaan enthousiast met de Bijbel aan de slag en er is een voorzichtige ledengroei van het Nederlands Bijbelgenootschap, waardoor ook de inkomsten groeiden die het werk mogelijk maken. Dit geeft moed en vertrouwen voor de toekomst van het bijbelwerk.’

Bekijk hier het jaarverslag van 2015: